L'ETG EN XIFRES

Entitat Tutelar del Garraf

Nombre de persones tutelades:

Creixem anualment en el número de persones per les que exercim la tutela mantenint la qualitat i la proximitat del servei.

La Tutela és l’instrument jurídic fonamental per a garantir el benestar i els drets de les persones adultes incapacitades en situació de desemparament.

La funció principal de la nostra Fundació és l’exercici de la tutela però la nostra tasca comença molt abans amb l’assessorament i la pretutela.

  • Any 2008 (19 persones)
  • Any 2010 (51 persones)
  • Any 2012 (64 persones)
  • Any 2014 (107 persones)
  • Any 2016 (141 persones)
  • Any 2018 (161 persones)
  • Any 2020 (192 persones)

Persones tutelades per Comarca:

Garraf

Alt i Baix Penedès i Tarragona

Baix Llobregat, Vallés, Barcelonés i Lleida

La nostra àrea d’actuació són les comarques de l’Alt i Baix Penedès, el Garraf i el Baix Llobregat, el que ens garanteix la proximitat amb els nostres tutelats.

*Dades any 2020.

Domicili persones tutelades:

%

Vivenda particular

%

Residència geriàtrica

%

Altres

La majoria (43%) viuen en el seu domicili particular, seguit pels que viuen en residències per a gent gran (28%). A la secció altres hi trobem els qui resideixen en residències per persones amb discapacitat (10%), pisos de suport (11%) i en residències per malalts mentals (5%).

*Dades any 2020.

Necessites més informació?

Estarem encantats de poder oferir-te tota la informació sobre els nostres serveis.